Tarieven

De normale opdrachten inzake het administratief, technisch en financieel beheer welke behoren tot de wettelijk gereglementeerde opdracht de syndicus, zijn inbegrepen in onze vaste periodieke beheervergoeding.

Vraag uw gepersonaliseerde offerte om de standaard beheervergoeding voor uw mede-eigendom te weten te komen.

  Aanvullende opdrachten van de syndicus

  Aanvullende opdrachten omvatten werkzaamheden die krachtens de wet, de statuten, het reglement van interne orde en de syndicusovereenkomst tot het domein van de syndicus behoren, maar waarvoor de syndicus gerechtigd is om een aanvullend ereloon te vragen omdat deze:

  • zich slechts occasioneel voordoen (catastrofes, geschillen, grote werkzaamheden, …)
  • zich slechts onregelmatig voordoen (extra vergaderingen, …)
  • zich slechts wegens een beslissing van de VME voordoen (mutaties, inningen, geschillen, …)
  • Niet te voorzien zijn

  Uurtarief aanvullende prestaties (tenzij forfaitair bepaald)

  • kantooruren (09u00 – 17u00)                        60,00 €/u
  • buiten kantooruren                                      120,00 €/u 
  • weekend en feestdagen                              180,00 €/u

   Eigenaars applicatie “Dobby” (Zeron Technologies)

   De syndicus stelt voor iedere mede-eigendom onder beheer een volledig digitaal VME dossier ter beschikking:

   • Administratieve VME documenten
   • Financieel beheer & individuele eigenaarsrekening
   • Technisch beheer
   • Meldingen & opvolging storingen, defecten, …
   • Nieuwsberichten
   • Beheer huurders
   • Tool (digitale) Algemene Vergadering
   • ….

   Deze “top-of-the-market” software applicatie (IOS, Android, desktop, laptop, gasm, tablet, …) wordt aangeboden in samenwerking met een externe softwareleverancier (Zeron Technologies) die hiervoor een jaarlijkse forfaitaire kostenvergoeding aanrekend afhankelijk van de grote van de mede-eigendom. Kostprijs per mede-eigendom, excl. 21% btw