Co Dominus Beheer BV

Syndicuskantoor voor zowel kleine als grote appartementsgebouwen in Antwerpen.

Ondersteund door een top van de markt beheerpakket (Zeron / Dobby) streeft de professionele syndicus voortdurend naar een vooruitstrevende kwalitatieve dienstverlening.

Co Dominus Beheer opgericht door Peter Braspennincx en Kenneth Van Gestel, zelfstandige ondernemers met jarenlange sector ervaring, is erkend BIV vastgoedmakelaar-syndicus

In een sterk groeiende vastgoedmarkt met steeds meer en strengere reglementeringen is Co Dominus Beheer de ideale ‘rechterhand’ voor uw mede-eigendom.

Maatschappelijke zetel: Ekeren, Kapelsesteenweg 583
Ondernemingsnummer 0607.828.922 – RPR Antwerpen
Erkend vastgoedmakelaar – syndicus (BIV 510848 – 511308) Onderworpen reglement plichtenleer (KB 27/09/2006)
Toezichthoudende autoriteit: B.I.V. , Luxemburgstraat 16B, Brussel
Polis BA en borgstelling: AXA BELGIUM 730390161ACT