Covid-19

Huidige maatregelen zijn op 28/01/2022 in werking getreden en blijven tot nader bericht van kracht.

Fysieke en hybride Algemene Vergaderingen 

27/01/2022 is het nieuwe KB omtrent de coronamaatregelen gepubliceerd in het Staatsblad. Het KB heft het verbod op private bijeenkomsten op wat impliceert dat fysieke en hybride Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen opnieuw kunnen plaatsvinden. 

Privaat evenement

Een Algemene Vergadering in een mede-eigendom kan gelijk worden gesteld met een ‘privaat evenement’. In het KB omschrijft men dit als: “een evenement waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.

Tot 200 personen binnen gelden er geen beperkingen, buiten de gekende gezondheidsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker, handontsmetting enz. Wanneer een AV met meer dan 200 personen zou plaatsvinden, dan moet het aantal personen tot 70% van de totale zaalcapaciteit worden beperkt.

Ook de versoepelde schriftelijke besluitvorming blijft volgens dit KB tot 31/05/2022 mogelijk.

De versoepelde schriftelijke besluitvorming neemt dezelfde vorm aan als tijdens de vorige coronagolven.

  • Voor de versoepelde schriftelijke besluitvorming zal het normale quorum gelden: er kunnen beslissingen worden genomen wanneer geldige stembrieven worden ontvangen van meer dan de helft van de mede-eigenaars en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen bezitten
  • Voor de stemresultaten gelden de normale meerderheden, zoals vooropgesteld in art. 3.88 van het Burgerlijk Wetboek
  • Geldig zijn de stembrieven die de syndicus binnen drie weken of – in geval van spoedeisendheid – 8 kalenderdagen ontvangt (via de post of elektronisch)
  • De syndicus is ertoe gehouden notulen op te stellen van de schriftelijke besluitvorming, waarin alle namen worden vermeld van de mede-eigenaars wiens stembrieven ontvangen werden, naast de reguliere onderdelen van notulen (zoals de behaalde meerderheden en per punt de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden)

De nieuwe wet voorziet echter niet in een mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering naar de volgende 15-daagse periode, waar dit in de Coronawet Justitie van 20 december 2020 was dat wel het geval.

Algemeen beheer en bereikbaarheid syndicus

Digitaal en/of telefonisch contact blijft de norm. Indien de situatie dit vereist kunnen documenten geconsulteerd worden in een afzonderlijke ruimte op ons kantoor, doch dit enkel na voorafgaandelijke afspraak.

Gemeenschappelijke delen gebouwen

Voorzorgsmaatregelen

Affiche veilige toegang gebouw

Inzake de schoonmaak gemene delen hebben wij de desbetreffende externe poetsfirma’s verzocht om extra aandacht te besteden aan algemene (hand)hygiëne en het desinfecteren van inkomdeuren, brievenbussen, handgrepen, …. Gebouwen waar de periodieke schoonmaak van de gemene delen in eigen beheer gebeurt, verzoeken wij ook hiervoor extra aandacht te besteden

Hopelijk tot snel en hou u vooral gezond!

Het team Co Dominus Beheer.