Covid-19

De coronaviruspandemie is een ongekende crisis die ons allen treft. We hopen dan ook dat u en uw naasten het goed stellen. De manier waarop mensen omgaan met alledaagse situaties is in volle verandering. We geven veel om onze klanten en de mensen die u nauw aan het hart liggen en daarom willen we u zo goed als mogelijk informeren in deze nieuwe realiteit.

Algemeen beheer en bereikbaarheid syndicus

Digitaal en/of telefonisch contact blijft de norm. Indien de situatie dit vereist kunnen documenten geconsulteerd worden in een afzonderlijke ruimte op ons kantoor, doch dit enkel na voorafgaandelijke afspraak.

Gemeenschappelijke delen gebouwen

Voorzorgsmaatregelen

Affiche veilige toegang gebouw

Inzake de schoonmaak gemene delen hebben wij de desbetreffende externe poetsfirma’s verzocht om extra aandacht te besteden aan algemene (hand)hygiëne en het desinfecteren van inkomdeuren, brievenbussen, handgrepen, …. Gebouwen waar de periodieke schoonmaak van de gemene delen in eigen beheer gebeurt, verzoeken wij ook hiervoor extra aandacht te besteden

Organisatie & planning van (algemene) vergaderingen

Ondertussen heeft minister Geens zich formeel uitgesproken wanneer en hoe de syndici kunnen heropstarten met de organisatie van Algemene Vergaderingen. Dit door middel van een expliciete richtlijn, die met onmiddellijke ingang van kracht werd. Het volmachtsbesluit nr. 4 stelt dat alle algemene vergaderingen die niet kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften gerelateerd aan de Covid-19 pandemie, moeten worden gehouden binnen de uitgestelde periode van 1 juli tot 30 november. Die formulering laat dus de ruimte voor het houden van een fysieke vergadering, als alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden.

De minister stelt in deze nieuwe richtlijn dat er vanaf nu inderdaad opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden. Het standpunt dat wordt verdedigd luidt dat niet gekeken dient te worden naar het samenscholingsverbod. Volgens de richtlijn mag men mensen samenbrengen voor een AV, op voorwaarde dat de zaal groot genoeg is om de afstand van anderhalve meter tussen de mede-eigenaars te garanderen. De minister geeft het advies om te werken met volmachten. Noteer daarbij wel dat de wettelijke beperkingen conform art. 577-6, §7, 5de lid BW blijven gelden (niet meer dan drie, behoudens indien de grens van 10% van de quotiteiten niet wordt overstegen).

Op dezelfde wijze wordt voorlopig niet afgeweken van de unanimiteitsvereiste bij de schriftelijke procedure (eventueel met ondersteuning van videoconferentie)

Bij iedere uitnodiging voor de Algemene Vergadering zal een begeleidend schrijven bijgevoegd worden met een uitdrukkelijke vermelding van de te respecteren veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften AV

Vergaderingen zullen enkel georganiseerd worden op locaties die de veiligheidsvoorschriften kunnen toepassen en garanderen.

Gelet op de nadrukkelijke te respecteren voorschriften van “Social Distancing” zal er uitzonderlijk vergadert dienen te worden op grotere vergaderlocaties of zal de statutaire vergadering zo lang als mogelijk dienen uitgesteld te worden.

Wij danken u alvast voor uw begrip dat het opnieuw inplannen van alle reeds uitgestelde AV’s enige tijd in beslag kan nemen en eventueel uitzonderlijke maatregelen zal vergen.

Volmachtformulier (B)AV

Hopelijk tot snel en hou u vooral gezond!

Het team Co Dominus Beheer.